Regulamin serwisu

1. Postanowienia Ogólne

1.1 Serwis aleSeans.pl nie przechowuje oraz nie umieszcza żadnych plików z filmami, a jedynie informacje na ich temat zawierające tytuł, opis, długość, kody embed (HTML) zewnętrzych serwisów.
1.2. Użytkownicy dodając materiały w serwisie potwierdzają, że posiadają odpowiednie prawa autorskie do publikowania.
1.3. W serwisie można dodawać tylko i wyłącznie linki do zewnętrznych serwisów udostępniających materiały.
1.4. Wszelkie roszczenia prawne, własności intelektualnej należy kierować do serwisów hostujących materiały.
1.5 Serwis aleSeans.pl nie odpowiada za jakość obrazu, zgodę na publikacje, prawa do powielania, legalność, przyzwoitość czy jakikolwiek inny aspekt odnoszący się do wyświetlanych filmów online. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości co do prawnej strony możliwości wyświetlania filmów online, prosimy o kontakt z właścicielami odpowiedniego serwisu, na łamach którego dany film jest zamieszczony.
1.6. PE. Artykuł 3 ust. 1 dyrektywy 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. wyroku stwierdził, że co do zasady zamieszczanie linków odsyłających do utworów chronionych prawem autorskim nie jest naruszeniem tego prawa przez osobę publikującą odnośnik. Trybunał odwołał się także do pojęcia „udostępniania publicznego” wskazując, iż jeżeli dane materiały zostały pierwotnie udostępnione w internecie w sposób nieograniczony, dla wszystkich jego użytkowników, to linkowanie do nich nie stanowi udostępniania utworu nowej publiczności. Trybunał wskazał także, iż dozwolone jest linkowanie w sposób umożliwiający zapoznawanie się z danymi utworami na stronie linkującej, czyli np. wstawianie miniaturki filmów, obrazków itp.
1.7. W przypadku gdy jesteś właścicielem materiału (filmu/znaku towarowego) chronionego prawem autorskim i został on udostępniony bez twojej zgody, prosimy niezwłocznie o bezpośredni kontakt. W treści zgłoszenia powinny znaleźć się wymagane dane pozwalające na potwierdzenie prawa podmiotu zgłaszającego do materiału wideo/audio a także oświadczenie, że zawarte w zgłoszeniu informacje są prawdą pod groźbą odpowiedzialności karnej.
1.8. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

2. Użytkownicy

2.1. aleSeans.pl pozwala użytkownikom na dodawanie odnośników do zewnętrznych witryn jednak odpowiedzialność za materiały, ich konsekwencje przesyłania oraz zamieszczania ponoszą wyłącznie serwisy przechowujące, publikujące dane materiały lub ich użytkownicy.
2.2. Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia treści, materiałów, komentarzy zamieszczonych przez użytkownika bez podania przyczyny.
2.3. Użytkownika obowiązuje ogólna netykieta internetu, kultura wypowiedzi z poszanowaniem innych użytkowników i ich stanowisk.
2.4. aleSeans.pl zastrzega sobie prawo do zablokowania bądź usunięcia użytkownika nie przestrzegającego zasad regulaminu serwisu.

3. Zrzeczenie gwarancji

3.1 Odwiedzając serwis aleSeans.pl używasz go na swoją odpowiedzialność w całym zakresie prawnym. Witryna nie udziela gwarancji na temat dokładności lub kompletności zawartości serwisu lub serwisów oraz nie przyjmuje odpowiedzialności za wszelkie: błędy, pomyłki, nieścisłości zawartości, szkody osobistej czy strat mienia, wynikającej z dostępu i użytkowania naszego serwisu, przypadki nieautoryzowanego dostępu i użytkowania naszych zabezpieczonych serwerów i/lub informacji osobistych, przerwy lub zaprzestanie transmisji do lub od naszego serwisu, wszelkie usterki, wirusy takie jak konie trojańskie lub podobne, transmitowane do lub poprzez nasz serwis przez osoby trzecie, błędy lub zaniedbania dowolnej postaci w zawartości lub powodujące utratę lub szkodę dowolnego rodzaju poniesione jako efekt użytkowania zawartości zamieszczonej, przesłanej, transmitowanej, lub dostępnej przez usługę.

3.2 Serwis aleSeans.pl nie poręcza, nie gwarantuje czy przyjmuje odpowiedzialności za produkty lub usługi reklamowane lub oferowane przez podmioty trzecie z wykorzystaniem serwisu lub też stron do których się odnosi w dowolnym odsyłaczu grafice czy reklamowane w inny sposób.

4. Ograniczenie odpowiedzialności prawnej

4.1 Administratorzy serwisu aleSeans.pl nie ponoszą odpowiedzialności prawnej za wszelkie bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, celowe szkody wynikające z wszelkich: błędów, pomyłek lub nieścisłości w zawartości, osobistych urazów lub szkód mienia, dowolnej natury jakkolwiek wynikających z dostępu i użytkowania naszego serwisu, nieautoryzowanego dostępu lub użytkowania naszych zabezpieczonych
serwerów i/lub jakichkolwiek lub wszystkich osobistych informacji i/lub danych finansowych w nim zawartych, dowolnej postaci przerw w transmisji do lub z naszego serwisu, wszelkich usterek, wirusów, koni trojańskich lub podobnych, które mogą zostać przesłane z użyciem naszego serwisu przez podmioty trzecie, wszystkie błędy lub zaniedbania w informacjach lub powodujące utratę lub szkody dowolnego rodzaju wynikające z użytkowania zawartości zamieszczonej.
4.2 Powyższe ograniczenia odpowiedzialności prawnej są w pełni zgodne z obowiązującym w Polsce prawem.Użytkownik potwierdza także iż aleSeans.pl nie ponosi odpowiedzialności za materiały zamieszczone przez innych użytkowników, zawierające treści oszczercze, obraźliwe lub nielegalne. Postępowanie podmiotów trzecich oraz ryzyko poszkodowania wynikające z powyższych ustaleń spoczywa wyłącznie w użytkowniku.